• yayasan@felda.net.my
  • +60326934224
Pusat Hemodialisis Felda

Pusat Hemodialisis Felda

Pusat Hemodialisis Felda (PHF) telah memulakan operasinya sejak 23 September 1999 di Anjung Felda, Kuala Lumpur. Pada tahun 2006, Pusat Hemodialisis Felda telah didaftarkan sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 24 Jun 2010 atas nama Pusat Hemodialisis Felda (PHF). KKM telah meluluskan lesen untuk beroperasi kepada PHF pada 1 Julai 2011 dan hingga kini operasi Pusat Hemodialisis Felda telah memasuki tahun yang kelapan belas.
Mahukan Kepastian?

Mahukan Kepastian?

Soalan yang sering ditanya

Rawatan dialisis kepada pesakit normal (Non-Hepatitis).

Terbuka kepada warganegara Malaysia yang kurang berkemampuan.

03-2693 1244, Isi borang dan hantar ke alamat pusat hemodialisis.

Pusat Hemodialisis Felda, Blok J, Anjung Felda, Jalan Maktab, 54000 Kuala Lumpur.